Twitter           Issuu
Stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

http://piotrzgorzelski.pl/images/stories/27h/dsc08574%20%20kopia.jpgWysoki Sejmie!
Panie Marszałku!

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk 24).

Wysoki Sejmie,
Projekt, nad którym obecnie procedujemy, został wniesiony w poprzedniej Kadencji Sejmu przez grupę samorządowców ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy zaproponowali 3 mechanizmy zmiany finansowania samorządu:
Po 1 zwiększenie udziału samorządów w podatku PIT,
Po 2 wprowadzenia subwencji ekologicznej,
Po 3 przywrócenia zasady rekompensowania ubytków w podatkach i opłatach lokalnych.

Mimo, iż projekt powstał w 2012 roku nadal jest aktualny, a samorządy powinny dysponować większymi środkami, gdyż to właśnie w gminie /powiecie/ województwie najlepiej wiadomo na co przeznaczyć symboliczną złotówkę. Zauważmy, że liczne inwestycje prowadzone przez samorządy wpływają na podniesienie jakości życia obywateli i modernizują nasz kraj. Należy pamiętać, że samorządy potrzebują ponadto środków jako wkład własny do inwestycji z Unii Europejskiej.

Poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego dla rozwiązań zawartych w projekcie okazało się niewystarczające. Zapewnienie odpowiedniego finansowania zadań, które wykonuje samorząd należy do budżetu państwa a jest ich coraz więcej. Niestety projekt został zamrożony w Komisji.

Szanowni samorządowcy, do których również się zaliczam, wiem doskonale o tym jak ważną rolę w Polsce dziś odgrywa samorząd. Jest ostoją demokracji, która nie została zawłaszczona a mieszkańcy sprawują nad nim swoją kontrolę, nie pozwalając władzy na podejmowanie złych decyzji. Tu każda złotówka jest ważna, to w samorządzie prowadzi się codzienną pracę dla dobra mieszańców. I to mieszkańcy wiedzą, czy ktoś jest dobrym wójtem/burmistrzem/prezydentem czy nie.

Wspomniałem o samorządzie jako o ostoi demokracji nie bez przyczyny.  Muszę zaapelować do polityków PiS, aby porzucili pomysł zamachu na Polskę samorządową. Nie ingerujcie w demokratycznie wybrane władze lokalne. Moją obawę budzi projekt PiS o skróceniu kadencji na razie sejmików, a może okaże się że trzeba skrócić kadencję władz powiatu czy gminy. Nie niszczcie pod osłoną nocy tego co Polacy budują od 25 lat. Nie idźcie tą drogą. Nie zawłaszczajcie państwa.

Wracając do obywatelskiego projektu, który poza zwiększeniem udziału samorządów w podatku PIT, wprowadza subwencję ekologiczną. Subwencja ta jest dla nas szczególnie istotna. Przypomnę, że 30 stycznia 2013 roku złożyliśmy projekt, który gwarantował gminom o ograniczonych możliwościach rozwoju wyrównanie ubytków w ich dochodach. Wiele gmin na których większość terenu zajmują tereny ochronne jak: parki narodowe czy obszar Natura 2000 liczyło, że budżet udzieli wsparcie. Niestety, projekt skutecznie zablokował ówczesny Minister Finansów. To co nie udało się w poprzedniej kadencji będziemy starali się realizować teraz.  

Na zakończenie należy zwrócić uwagę o jakich kwotach dzisiaj dyskutujemy. Posługując się danymi zawartymi w uzasadnieniu jest to 8 mld złotych. Oczywiście szacunkowa, bo wyliczenia dotyczą roku 2011. Jednak około 2 mld wróci do budżetu państwa w postaci podatku VAT. Kwota ta została rzetelnie oszacowana przez samorządowców na podstawie nowy zadań zleconych na które nie zostało przewidziane wsparcie z budżetu. Może się wydawać, że jest to wielkość astronomiczna, ale przy obecnych zobowiązaniach wyborczych nowego rządu nie jest to wysoka kwota.

Wysoki Sejmie, 
Zarówno w 2012 roku jak i teraz Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za dalszą pracą nad projektem w Komisjach z nadzieją, że tym razem wypracujemy rozwiązania korzystne zarówno dla samorządu jak i budżetu państwa.

Sejm RP 25 listopada 2015 r.

Stanowisko KP PSL Stanowisko KP PSL Stanowisko KP PSL Stanowisko KP PSL

 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Dziękuję za zaufanie

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP w Płocku

2 kwietnia 2015 r. kandydat na Prezydenta RP Adam Jarubas gościł w Płocku. Poza wywiadami w...

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP

Apel do Samorządowców Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy! Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę za...

Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL

Wyjazdowe posiedzenia Zarządów Powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Płockim, są już tradycją. Podczas takich...

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Płockiego

Dziś, 26 stycznia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzanowie odbyło się wyjazdowe...

Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk