Twitter           Issuu

Od 51 lat jestem wielbicielem Ziemi Płockiej. Wychowałem się na Starym Mieście. Znam tu każdą kamienicę, pamiętam, gdzie stały te, których już nie ma. W moim albumie, jedno z ulubionych zdjęć to ja przy kamiennych, płockich lwach. Mam może pięć lat. Podobne fotografie mają moje córki i wnuczka.

Moje życie zawodowe związałem z powiatem. Uczyłem w Szkole Podstawowej w Ciachcinie i w Leszczynie. Z tą ostatnią placówką związałem się na dłużej zostając jej dyrektorem. Do dziś z przyjemnością bywam tam gościem.

Jestem historykiem z wykształceniem zdobytym na Uniwersytecie Łódzkim. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu podyplomowo studiowałem ekonomię. Zawiłe biurokratyczne ścieżki Integracji Europejskiej badałem już w Płocku studiując w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica a na Uniwersytecie Warszawskim zdobyłem wiedze niezbędną dla każdego menagera publicznego. 

Moje przywiązanie do powiatu zaowocowało zaangażowaniem w pracę samorządową. Z przyjemnością przez czteroletnią kadencję od 1998 roku pełniłem funkcję zastępcy Wójta Gminy Bielsk. Od 2002 roku nieprzerwanie, dzięki przychylności mieszkańców Ziemi Płockiej zasiadałem w Radzie Powiatu Płockiego. Od 2003 roku do czasu wyboru na stanowisko Starosty Płockiego reprezentowałem w Płocku Marszałka Adama Struzika, będąc szefem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego.

W październiku 2011 r. pożegnałem Starostwo Płockie rozpoczynając pracę w Sejmie RP. Dziś mam zaszczyt wypełniać mandat poselski decyzją Płocczan i mieszkańców Powiatu Płockiego.

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej:
Przynależność do komisji i podkomisji

 • 17-11-2011  Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przewodniczący
 • 17-11-2011  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 • 12-07-2012 - 23-07-2012 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (druk nr 551)
 • 10-05-2013  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240) zastępca przewodniczącego
 • 30-03-2012 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 22) zastępca przewodniczącego
 • 01-03-2012 - 24-07-2012 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 230) zastępca przewodniczącego
 • 29-08-2012 - 22-11-2012 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 497) oraz o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 498)
 • 13-12-2012  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848)
 • 24-07-2012 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego (druk nr 363)
 • 12.09.2013  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw (druk nr 1351), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (druk 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1151)
 • 30.08.2013  Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy i rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób zastępca przewodniczącego
Przynależność do zespołów parlamentarnych
 • 02-03-2012  Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza wiceprzewodniczący
 • 14-12-2011  Poselski Zespół Strażaków                 

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

 • 26-07-2012  Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna wiceprzewodniczący
 • 13-06-2012  Polsko-Marokańska Grupa Parlamentarna       
   


 

 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Dziękuję za zaufanie

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP w Płocku

2 kwietnia 2015 r. kandydat na Prezydenta RP Adam Jarubas gościł w Płocku. Poza wywiadami w...

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP

Apel do Samorządowców Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy! Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę za...

Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL

Wyjazdowe posiedzenia Zarządów Powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Płockim, są już tradycją. Podczas takich...

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Płockiego

Dziś, 26 stycznia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzanowie odbyło się wyjazdowe...

Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk